De två offerstenarna tillsammans

Som fruktbarhetssymboler anses även s.k. skålgropar vara vilka i tusental finns inhuggna på de Skandinaviska hällristningsområdena. De förekommer även som stjärnbildsmotiv i Ales stenar och i gruppformationer av tre i Stenhed. I Heimdalls stenar har jag funnit 22 stycken skålgropar varav nio stycken inhuggna på en och samma sten. Detta är i och för sig unikt eftersom niotalet i den fornnordiska talmagin har haft en enorm betydelse i alla kultrituella avseenden. Talet nio är ett heligt fruktbarhetstal i den Nordiska mytologin. Stenen med de nio skålgroparna är strategiskt belägen ca 37 meter från den centrala mittpunkten i anläggningen, strax väster om den märkliga stenen med den stora inhuggningen där solen går upp vid vår- och höstdagjämningen. Alltså kan därför dessa två av Heimdalls stenar ha tjänstgjort som en av områdets blot och offerplatser och därmed varit knutna till handlingar med kultrelaterade offer till sol- och fruktbarhetsgudarnas/gudinnornas ära vid tiden för vår- och höstdagjämningen.