Den östra kullen med solportarna

Förutom de stora högtiderna vid vintersolståndet, sommarsolståndet, vår- och höstdagjämning har det onekligen funnits andra mycket betydelsefulla tidpunkter att fira för forntidens Österlenbor.

Ett starkt argument för detta är de Heimdalls stenar som har stått placerade på två kullar öster och väster om den inre solklockan på en sträcka av 185 meter från varandra. Ifrån observationsplatsen i solkalenderns mittpunkt går solen, i förhållande till kullen i öster, upp den 25/4 mellan basstationerna på två omkullfallna stenar. Dessa stenar har tidigare stått uppställda intill varandra med ett avstånd av 75 cm. Stenarna är 1,25 resp. 1,30 meter långa och har i sina tidigare upprättställda positioner bildat en port mot soluppgången vid horisonten den aktuella tidpunkten.