Solgård/Cermoniplats

Det som ytterligare förstärker det sensationella med Heimdalls stenar är det symbolspråk som stenarna kan förmedla till vår tid. Som framgår av den schematiska översikten finns det en mindre stenring bestående av 13 stenar i väderstrecket nordväst, sett från mittpunkten från den större observationsplatsen. I den östra delen av denna stenring ligger en 2 meter lång omkullfallen sten som ingått i formationen.

Det är sannolikt så att stenringen anlagts just där som en ytterligare förstärkning av den sinnebild man tydligen har haft av solen. Ty faktum är att från mittpunkten i den övergripande delen av anläggningen har man vid sommarsolståndet kunnat följa hur solen vid horisonten gick ned på en linje av flera siktstenar till den nordvästra stenkretsen.