Solkalender/solklocka

Det andra centrat, i den uppseendeväckande stensättningen, är den mest betydande, beläget i den södra delen av anläggningen. Den består av en åtta meter i diameter rund ring med sju klumpstenar. Dessa sju stenar är placerade i en utomordentlig kalendarisk relation till solens upp- och nedgångar vid vintersolståndet, sommarsolståndet, vår och höstdagjämning, alltså de allra viktigaste astronomiska tidpunkterna under ett solår. Idag syns dessvärre endast 15- 20 cm av dem ovanför markytan. Större delen av klumpstenarna befinner sig nämligen ca 75- 80 cm ner i jordlagret där de ursprungligen placerades när Heimdalls stenar byggdes.