Solnedgången vid Sommarsolståndet

Troligtvis kan syftet med stenringens placering i förhållande till solnedgången vid sommarsolståndet peka på att den vid denna högtid har brukats som ceremoniplats, d.v.s. en solgård för den soldyrkan som man sannolikt har haft. Sommarsolståndet har nämligen för de flesta kulturfolk haft en enastående betydelse. Det var höjdpunkten på ett solår vilket i alla kultrituella avseenden måste ha varit en stor högtid och kan jämföras med vårt nuvarande midsommarfirande. Till sammanhanget hör att talet 13 i den fornnordiska talmagin var ett stort lyckotal. Talet 13 symboliserade de goda krafterna som man trodde var förbundna med moder jord och de stora sol- och fruktbarhetsgudarna i himlen.


Ursprunglig uppställning. Rekonstruktion/illustration av Hans Ekerow
Solnedgången vid sommarsolståndet i nordväst, sett från observationsplatsen.