Solnedgången vid vintersolståndet

Strax utanför stenringen, i en 3,60 meter i diameter och 50 cm djup grop, ligger en 1,70 meter lång sten som ingår i solkalendern. Denna sten har ursprungligen stått upprätt på platsen och har, sett från stenringens observationspunkt i mitten, fortfarande en utomordentlig relation till solnedgången vid vintersolståndet. Det är inte omöjligt att platsen kan ha använts för blot och offerriter då solen gick ned över stenen vid vintersolståndet. Det gamla solåret skulle avslutas och ett nytt förväntansfullt år skulle inledas. Att blota och offra till Gudarna, då solhjulet vände vid vintersolståndet, var viktigt för forntidens nordbor. I gropen, som är ett bevis för kornas slitage, finns även en tillhuggen fint formad slät sten som kan ha tjänat som blot och offersten.


Solnedgången vid vintersolståndet, sett från mittpunkten av Heimdalls stenar.