Solsymboler på fler stenar


I det nyröjda hagtornssnåret 170 m från den centrala anläggningen har ytterligare solsymboler påträffats.