Soluppgången på den östra kullens krön


Ursprunglig uppställning. Rekonstruktion/illustration av Hans Ekerow

På kullens krön ligger det två andra stenar som sannolikt även dem har haft en liknande relation till solens uppgång vid havshorisonten. Uppställda vid sina basstationer har även de bildat en liten port där solen har gått upp och angett en viss tidpunkt på solåret. De åtta stenarna på kullen är sannolikt markerade siktstenar för solens uppgångar mellan den 27/4 – 4/5 = 7 dagar. I ett historiskt Nordiskt åkerbruksperspektiv har denna tidsintervall haft en stor betydelse för vårbruket. Vid denna tidpunkt skulle sådden vara i jorden vilket på de flesta platser i Skandinavien firades med våreldar och ett stort vårblot (segerblotet) till fruktbarhetsgudarnas/gudinnornas ära. Denna tradition lever ännu kvar i form av alla de våreldar som vi runt omkring i vårt land hälsar våren välkommen med vid Valborgsmäss. Efter en provborrning på kullens krön konstaterades kolsubstanser på den ursprungliga markytan. Detta tyder på att man eldat på kullen invid Heimdalls stenar.