Soluppgången vid sommarsolståndet

Den vackert formade pyramidstenen (nu liggande) vars spets solen vid sommarsolståndet ursprungligen har gått upp över vid Heimdalls stenar.


Ursprunglig uppställning. Rekonstruktion/illustration av Hans Ekerow