Soluppgången vid vintersolståndet


Ursprunglig geografisk och astronomisk uppställning efter Stenshuvud. Rekonstruktion/illustration av Hans Ekerow Soluppgången över den sydöstra stenen
vid vintersolståndet

Orienteringen av den centrala stenkretsen har med största sannolikhet haft Stenshuvud, Skånes högsta berg (97 m) som astronomisk och geografisk utgångspunkt vid uppbyggnaden. Faktum är att solen vid vintersolståndet, årets kortaste dag, går upp över Stenshuvud samtidigt som den går upp över den sydöstra stenen i stenkretsen. Stenshuvud är sett från Heimdalls stenar en utomordentlig geografisk landskapsmarkering i förhållande till solbanans vändpunkt. Den solkalendariska uppställningen i den inre stenkretsen överensstämmer helt med Ales stenar och Stenhed. Det som skiljer är enbart formen. Två skeppsformade anläggningar kontra en solformad. Båda formerna tillhör den nordiska bronsålderns absolut största symboler.