Stenlinjer som markerar både vår och höstdagjämning

Andra fullt synliga belägg för det engagemang som har varit knutit till solen är de linjer av Heimdalls stenar som blivit utplacerade mellan väderstrecken öst och väst där solen går upp och ned vid tiden för vår och höstdagjämning. Ytterst påvisar dessa stenlinjer att det har funnits ett stort behov, intresse eller annat engagemang för denna astronomiska relation vid just dessa tidpunkter.

För de flesta kulturfolk, har i alla tider vår- och höstdagjämningen haft utomordentliga betydelser av allehanda slag. De kalendariska dagarna, då dagen är lika lång som natten, har över hela jorden ansetts som heliga eftersom de setts som början och slutet på ett odlingsår, vilket i den religiösa föreställningsvärlden stod i förbindelse med fruktbarhetsgudarna/gudinnorna och deras betydelse.