Sten med solsymbol och skålgrop

Ett ytterligare starkt bevis för solens betydelse med Heimdalls stenar är den solsymbol som har huggits in i en av kantstenarna intill den vackert formade pyramidstenen där solen går upp vid sommarsolståndet. På stenen finns även en offergrop så kallad skålgrop.