Den västra kullen

På den västra sidan om centrum av Heimdalls stenar är den andra kullen i området belägen. På krönet 85 meter från den inre kalenderns observationsplats ligger idag två omkullfallna stenar som mäter 1,40 resp. 1,60 meter. Den ena av dem är behamrad med två stycken skålgropar, d.v.s. offergropar. Att solen varit den dominerande faktorn till varför stenarna en gång i tiden blev uppställda på platsen vittnar horisontbilden då solen den 22/8 går ned över dem. Om dessa två stenar stått upprätt vid sina basstationer hade de på samma sätt som på den andra kullens exempel bildat en port som solen i förhållande till sin nedgång vid horisonten gått ned emellan.

Vad gäller solnedgången den 22/8 sammanfaller tidpunkten i ett historiskt åker­bruksperspektiv med det urgamla ”äringsblotet”, den tidpunkt då forntidens bönder skulle ha bärgat sin skörd. Äringsblotet var en tacksägelse för skörden och samtidigt en hyllning till sol- och fruktbarhetsgudarna/gudinnorna. Beaktansvärt är att det vid solnedgången den 22/8 har gått 120 dagar sedan solen gick upp den 25/4 mellan stenarna på den andra kullen, d.v.s. 4 stycken 30 dagars intervaller. (= 4 månader).